Living Value Education

Groningen -   "Tegenwoordig worden we geconfronteerd met enorme uitdagingen in de wereld zoals kunstmatige intelligentie ontwikkelingen, brainhacking, dna veranderingen, “big-data”, zaken die enorm in kunnen grijpen in ons menswaardig bestaan. Vooral de volgende generatie zal voor grote ethische en morele keuzes komen te staan waarbij Living Values Educatie zal kunnen helpen. LVE kan innerlijke waarden al bij jonge kinderen en hun ouders/begeleiders en leer-krachten weer sterk en bewust maken op een fijne manier. Zo kan deze generatie en wij allen met een goed werkend waardenkompas deze uitdagingen en keuzes menswaardig tegemoet treden."

Living Values Noord is een onderdeel van Living Values Nederland. Living Values Noord is afgelopen zomer gestart hier in het noorden. De eerste informatieavond is donderdag 16 november om 19.30 uur in het Dorpshuis Paterswolde. LVE is een internationaal lesprogramma, ontwikkeld door pedadogen en orthopedagogen verenigd in Association Living Values Education, ALIVE, op uitnodiging van Unesco, dat een vorm en inhoud biedt voor persoonlijke bewustwording en ervaring van 12 natuurlijke waarden. Waarden die, als we ervan bewust worden en inzicht in hun werking krijgen, onze waardigheid als mens bepalen. Zij kunnen bijdragen aan een respectvol, gelukkig, vredevol persoonlijk leven en ons kompas zijn in ethische en morele keuzes. We kunnen er dus een verschil mee maken in de wereld. Zie www.livingvalueseducation.nl