Aartsvaders van poëzie en polyfonie

Groningen - Het nieuwste programma van projectkoor De Noordelijke Polyfonisten rust op twee pijlers.

Enerzijds aandacht voor twee "aartsvaders" van de later zo beroemd geworden polyfonie uit de Lage Landen: Dufay en Ockeghem. Zij legden de basis voor de eeuwenlange Europese heerschappij van musici uit het Noorden. Van hen een aantal geestelijke werken, waarin bijna mathematisch gecon-strueerde lijnen elkaar moeiteloos vinden. Gecombineerd vormen deze lijnen een feest van klank-schoonheid en uitdrukkingskracht. Beide componisten werden na hun dood nog lang geroemd en hun muziek bleef nog lang gezongen worden. Anderzijds een aantal wereldlijke werken op teksten van Petrarca, die op zijn beurt als dichter en taalkundige een zeer groot stempel drukte op de Italiaanse taal en literatuur. Twee eeuwen nadat zijn belangrijkste poëtische werk, de Canzonieri, verscheen, werden de gedichten hieruit veelvul-dig op muziek gezet door de madrigalisten van de 16e eeuw. Marenzio, Willaert, Gabrieli en Mon-teverdi en vele anderen vonden in Petrarca's woord- en beeldenrijkdom een ideale basis voor hun hoogst expressieve vocale werken. Guillaume Dufay vormt in dit programma het draaipunt. Als een van de weinige 15e-eeuwers ge-bruikte hij al Petrarca's meest getoonzette gedicht, Vergine bella. De voorstelling is zaterdag 18 november om 20.15 uur in de Pelsterkerk in Groningen. Toegang is 10 euro, www.catskoren.com.