Scholierendebat Noord-Nederland

Groningen -  De Kinder- en Jongeren Rechtswinkel Noord-Nederland (KJRW Noord-Nederland) houdt ter ere van de internationale dag van het kind het eerste, jaarlijkse, Scholierendebat Noord-Nederland. 

Op vijf scholen uit de stad en de provincie Groningen hebben er voorrondes plaatsgevonden. Deze voorrondes werden begeleid door medewerkers van de KJRW, die hier een debattraining voor hebben gevolgd. Uit die voorrondes zijn per school vijf scholieren uitgekozen die hun school zullen representeren in de finale 20 november. De deelnemende scholen zijn: het Preadinius Gymnasium (Groningen), het Kamerlingh Onnes College (Groningen), het Eemsdelta College (Appingedam), het Werkman College (Groningen) en het Dollard College (Winschoten). De klassen die meedoen variëren van vmbo t/m gymnasium en van de tweede klas t/m de vierde klas. Voor deze variatie is gekozen omdat kinderen van alle niveaus en leeftijden omdat alle kinderen zich gehoord en gewaardeerd moeten voelen in hun mening. Op de finale dag zullen de debatten beoordeeld worden door een professionele jury bestaande uit de heer Vonk, manager van de Raad voor de Kinderbescherming Noord-Nederland, mevrouw Klomp, mediator bij Balans Mediation en de heer Stoeten, strafrechtadvocaat bij De Haan advocaten en Notarissen. De dag zal aanvangen rond 12.30 en afgelopen zijn tegen 16.30/17.00. Na de lunch kiest de jury de twee besten uit, welk zullen debatteren in de finale. Na kort overleg zal de jury vervolgens de winnaar van de dag uitkiezen. Alle deelnemende scholieren zullen een kleinigheidje krijgen en de winnende school en de school op de tweede plek, zullen nog wat extra's krijgen. Tussendoor zal er voor de scholieren gelegenheid zijn om op de foto te gaan met een echte toga aan.