Max Beckmann in Amsterdam – lezing Kunst in Zicht

Groningen -  Bernhard Ridderbos geeft woensdag 22 november in de Remonstrantse kerk in Groningen een lezing over de Duitse schilder Max Beckmann.

Tot en met 4 februari 2018 wijdt de Kunsthalle in Bremen een grote overzichtstentoonstelling aan de Duitse schilder Max Beckmann. Ter voorbereiding op een bezoek aan deze expositie geeft Bernhard Ridderbos een lezing over de ballingschap van Beckmann in Amsterdam. Max Beckmann Max Beckmann (1884-1950) neemt binnen de moderne schilderkunst een geheel eigen positie in, aangezien zijn werken in geen enkele stroming vallen onder te brengen. Een derde van zijn omvangrijke oeuvre schilderde Beckmann in Amsterdam, waarheen hij als 'entartete' kunstenaar in 1937 vluchtte en waar hij woonde totdat hij in 1947 naar Amerika vertrok. Daar genoot hij aanzienlijk meer waardering dan hem in Nederland ten deel was gevallen. De interesse van Nederlandse musea voor het werk van Beckmann beperkte zich tijdens zijn leven tot de aankoop door het Stedelijk Museum van het dubbelportret van de kunstenaar met zijn vrouw Quappi. Pas in 2007 werd echt aandacht besteed aan Beckmanns jaren in Amsterdam toen het Van Gogh Museum een aan dit onderwerp gewijde tentoonstelling in München overnam. In de lezing wordt een beeld gegeven hoe Beckmann in Amsterdam leefde en werkte. Een aantal van zijn werken die hij daar maakte worden besproken. Bernhard Ridderbos Deze lezing wordt gegeven door Bernhard Ridderbos. Hij was vele jaren verbonden aan de opleiding Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Tegenwoordig geeft hij cursussen en lezingen en is hij actief als zelfstandig onderzoeker. Van zijn hand verschenen talrijke publicaties, met name over Vroegnederlandse schilderkunst. Hij heeft zich uitvoerig verdiept in het werk van Beckmann. Kunst In Zicht Deze avond wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. Het aanbod omvat lezingen, cursussen, wandelingen en excursies, over onderwerpen uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst, archeologie en regionale geschiedenis. De activiteiten sluiten zo mogelijk aan op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en op andere actuele culturele evenementen. Entree is 12,50 euro. Aanmelden kan via aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch: 050 318 8651. De lezing is woensdag 22 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in Remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel 14 in Groningen