35e Van der Leeuw-lezing over hedendaags populisme en antikoloniaal verzet

Groningen -   De Vlaamse schrijver en cultuurhistoricus David Van Reybrouck spreekt vrijdag 17 november de 35e Van der Leeuw-lezing uit. Schrijver en journalist Marcia Luyten treedt op als coreferent; cabaretier Freek de Jonge spreekt een persoonlijke column uit.

Van Reybrouck trekt in zijn lezing parallellen tussen het opkomend populisme in Europa en het groeiend onbehagen en verzet in Indonesië en Congo in de jaren veertig en vijftig. De Van der Leeuw-lezing is in de Martinikerk in Groningen en begint om 16.30 uur. De voertaal is Nederlands. Kaarten zijn niet meer verkrijgbaar, de lezing was binnen twee dagen uitverkocht. Meer informatie www.vanderleeuwlezing.nl. Volgens Van Reybrouck wordt het hedendaags populisme vaak gezien als een ziekte binnen de democratie, als het resultaat van demagogie en volksverlakkerij. Dat is volgens hem veel te eurocentrisch gedacht. Hij ziet veel evidentere parallellen met de jaren veertig in Indonesië en de jaren vijftig in Congo: een groeiend onbehagen over het gebrek aan inspraak, de opkomst van massabewegingen aangewakkerd door enkele hoogopgeleiden, de waanzin én redelijkheid van die woede, en een overheid die protesten eerst miskent en vervolgens demoniseert. Door parallellen te trekken met de dekolonisatie in Afrika en Azië zullen we het huidige populisme beter begrijpen. Marcia Luyten stelt in haar coreferaat dat Van Reybrouck een te optimistisch beeld geeft van het populisme. Zij vindt dat populisme weinig heeft te maken met engagement of slachtofferschap en meer met nihilisme. David Van Reybrouck David Van Reybrouck is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van non-fictie, theater en poëzie. Zijn grootste succes behaalde hij met Congo. Een geschiedenis, waarvoor hij onder andere de Libris Geschiedenisprijs 2010 en de AKO Literatuurprijs 2010 kreeg. Congo is inmiddels in 13 talen vertaald, waaronder het Engels, Chinees, Deens en Frans. Hij schreef het roemruchte essay Pleidooi voor populisme (2009) en het pamflet Tegen verkiezingen (2014). Dit jaar verscheen Een jihad van liefde, waarin hij het indrukwekkende levensverhaal van Mohamed El Bachiri optekende. Marcia Luyten Marcia Luyten is econoom, cultuurhistoricus en voormalig correspondent in Oeganda en Rwanda. Ze is presentatrice van het programma Buitenhof. Van haar hand verschenen Witte geef geld (2003), Ziende blind (2008), Dag Afrika (2013) en Het geluk van Limburg (2015), een sociale geschiedenis over de opkomst en ondergang van de steenkoolindustrie. Ze werkt nu aan een biografie over koningin Máxima. Freek de Jonge Freek de Jonge is een veel bekroonde cabaretier, acteur en schrijver. Hij is geboren in Westernieland, als zoon van een hervormd predikant. Hij spreekt t.g.v. van de 35e editie van de Van der Leeuw-lezing een persoonlijke column uit over de invloed van Gerardus van der Leeuw op zijn vader. Stichting Van der Leeuw-lezing De Stichting Van der Leeuw-lezing, opgericht in 1983, is een samenwerkingsverband van de provincie Groningen, de gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Volkskrant en de Stichting Martinikerk Groningen. De 35e Van der Leeuw-lezing is mede mogelijk gemaakt door boekhandel Van der Velde, het Groninger Klokkenluidersgilde, Bano Groningen en Studium Generale Groningen. Zie voor meer informatie: www.vanderleeuwlezing.nl