Wie heeft er 21 minuten de tijd om te praten over kindermishandeling?

Groningen - Tijdens de start van de Week tegen Kindermishandeling maandag 20 november, vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12.16 een 21 Minuten-bijeenkomst plaats.

Op verschillende locaties, van een katholieke kerk in Zuid - Holland tot een aantal sportbonden in de provincie Utrecht, en van het Martiniziekenhuis in Groningen tot een scholengroep in Brabant, wordt er geluisterd naar ervaringsdeskundigen die kindermishandeling hebben meegemaakt. In Drenthe is dit op een locatie van Kids First COP groep, BSO de Duinrakkers aan de Betmersweg 2 in Yde. In deze 21 minuten vertellen ervaringsdeskundigen wat veiligheid en onveiligheid voor hen als kind betekende. Bezoekers krijgen de unieke kans om uit eerste hand te horen hoe een mishandeld, verwaarloosd of misbruikt kind zich voelt en wat het nodig heeft. De bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 21 Minuten gaat over jou: wat kun jij als docent, arts, ouder, oom, sportcoach, hulpverlener, ambtenaar of buurvrouw doen om een kind dat eerder niet werd opgemerkt, eindelijk te zien en tot steun te zijn? 21 Minuten is een landelijk evenement dat iedereen oproept om dit belangrijke onderwerp te bespreken met collega's, familie, vrienden en buurtgenoten aan de hand van 21 tips en gespreksthema’s. 21 Minuten wordt georganiseerd door Ted Kloosterboer en Naomi Dessaur. Ted is directeur van Stichting Praat en is zelf ervaringsdeskundige. Naomi Dessaur werkt vanuit Dessaur Trainingen en is expert in de aanpak tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij traint professionals hoe zij mishandeling kunnen signaleren, zorgvuldig kunnen handelen om het vervolgens bespreekbaar te maken. 21 Minuten wordt gesteund door   Augeo en maakt onderdeel uit van de Week tegen Kindermishandeling. Volg de Facebookpagina en Twitter (#21minuten2017) waarop regelmatig updates worden geplaatst over de bijeenkomsten. Voor meer informatie over de bijeenkomsten: http://dessaurtrainingen.com/21-minuten/