Open Raad Gaat Voor Uitbreiding Mijn Gereedschapskist

Groningen - Een ruime meerderheid van de raad (25-28) staat achter het idee en plannen van Mijn Gereedschapskist Groningen. In de Open Raad van de Gemeente Groningen, pitchte Conny Eldering namens het team van Mijn Gereedschapskist het idee waar de raadsleden op mochten stemmen.

“Het bijeenbrengen van gereedschap op verschillende locaties (Mijn Gereedschapskist) en deze uit te lenen aan de inwoners van Groningen is het doel” Niet meer huren, maar lenen. "Door dit te doen dragen we bij aan de deeleconomie, maken we het gebruik van gereedschap toegankelijk voor minder draagkrachtigen en brengen we bewoners op wijkniveau op een leuke wijze met elkaar in contact. In het afgelopen jaar hebben we al ervaring opgedaan op de locatie De Hoogte/Korrewegwijk, 20 januari 2018 start de 2e locatie in Vinkhuizen bij de Goudvink. Met de steun van de Open Raad en de adoptie van het plan door 100% Groningen en D'66 krijgt het doel, minimaal 5 Mijn Gereedschapskisten verenigd in een cooperatie, een steeds breder draagvlak." De locatie van Mijn Gereedschapskist wordt in de stad Groningen gekoppeld aan een burgerinitiatief, zodat ook dit initiatief kan profiteren van de gereedschappen in Mijn Gereedschapskist. "Geweldig zo'n positieve impuls binnen de Gemeenteraad. Een prachtig voorbeeld van een project met veel impact, draagvlak bij bewoners, bedrijven, organisaties en nu ook politiek draagvlak."