Meer studenten bij de Hanzehogeschool Groningen

Groningen - Groningen -  De Hanzehogeschool Groningen kent in het studiejaar 2017-2018 een groei van 8,4% nieuw ingeschreven studenten ten opzichte van vorig jaar.

De grootste stijging van de instroom is te zien bij de masteropleidingen, namelijk 15,9%. Op dit moment staan er meer dan 29.000 studenten ingeschreven, het totale aantal inschrijvingen is met 4,7% gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Instroom nieuwe studenten Dit jaar zijn hebben 7.810 eerstejaarsstudenten zich ingeschreven bij de Hanzehogeschool Groningen, dit is een stijging van 8,4%. Deze stijging is te zien bij alle vormen van onderwijs, zowel de bachelors (7,9%), masters (15,9 %) als de Associate Degrees (11,5%). De grootste stijger is de bachelor Social Work, deze opleiding is sinds dit studiejaar geen fixus-opleiding meer. Ondanks dat verpleegkunde nog wel een fixus opleiding is zien we daar juist een stijging van aantallen studenten. Dit heeft te maken met de nieuwe opleidingsvariant Verpleegkunde Modulair. Deze is zowel duaal als in deeltijd te volgen. De instroom van internationale studenten is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar zijn er wederom 780 nieuwe studenten uit het buitenland. De instroom van studenten met een mbo-vooropleiding is gestegen met 14,3%. De meeste groei is te zien in de sector gedrag & maatschappij bij de opleidingen Social Work en Human Resource Management en in de sector techniek bij de opleidingen HBO-ICT en Communication and Multimedia Design. Totaal aantal inschrijvingen Dit jaar hebben 29.474 studenten zich ingeschreven bij de Hanzehogeschool Groningen, dit is een stijging van 4,7%. Ook hier is de stijging te zien bij alle vormen van onderwijs, zowel bij de bachelors (4,1%), masters (20,8%) als de Associate Degree’s (16,2%). De grootste procentuele stijging is te zien bij het aantal studenten van de Pedagogische Academie (18,3%) en bij het Instituut voor Communicatie, Media & IT (13,0%).