Basisbaan goed voor Stad en Stadjer

Groningen - In de stad blijft werk liggen. Tegelijk is werk voor sommige Stadjers nog altijd onbereikbaar. Een ‘basisbaan’ kan twee vliegen in een klap slaan. Groningen maakt op verzoek van de gemeenteraad nu haast met een onderzoek naar de mogelijkheden. ‘Wij hebben vertrouwen in een positieve uitkomst’, zegt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra.

De economie groeit snel. In de Stad nog sneller dan het Nederlandse gemiddelde. Fantastisch, want het aantal banen neemt ook ras toe. Maar er is ook een keerzijde. ‘Helaas weten nog niet alle Stadjers te profiteren’, zegt Loopstra. ‘We hebben bijvoorbeeld al jaren zo’n 10.000 mensen in de bijstand. Zonder hulp van de overheid komen zij moeilijk aan het werk. Een basisbaan, waarbij mensen het minimumloon verdienen, kan voor een deel van hen een oplossing zijn.’ De PvdA denkt dan aan werk op scholen en in de wijken. ‘Werk dat nu niet gedaan wordt en dat mensen toch belangrijk vinden’, legt Loopstra uit. ‘Zoals buurtconciërges, die samen met de bewoners de buurt veilig en schoon houden. Of klassenassistenten, die leraren ontlasten en leerlingen helpen in te grote klassen. Het zijn slechts twee voorbeelden. Het onderzoek moet goed in kaart brengen wat er nog meer mogelijk is.’ In de gemeentelijke begroting voor 2018 stond al dat de gemeente de mogelijkheden voor een basisbaan wilde verkennen, maar dat vond de PvdA te vrijblijvend, aldus Loopstra. Hij diende daarom gisteravond bij de behandeling van die begroting samen met SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren een motie in voor een haalbaarheidsonderzoek op korte termijn. De motie kreeg steun van ChristenUnie, 100%Groningen en Student en Stad. De uitkomsten zijn naar verwachting in juni 2018 bekend.