100.000 euro voor muziekonderwijs Groningen

Groningen - Goed nieuws voor het muziekonderwijs in Groningen. De provincie en gemeente Groningen en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben Kunst en Cultuur (K&C) toestemming gegeven 100.000 euro beschikbaar te stellen om de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekonderwijs te vergroten.

K&C vraagt muziekscholen en zelfstandige muziekdocenten om basisscholen te benaderen met hun scholingsaanbod, zodat de leerkrachten in de toekomst in staat zijn meer, betere of gevarieerdere muzieklessen te geven. Voor elke muziekaanbieder ligt er 1.000 euro op de plank. Truus Dolfing, teamleider cultuuronderwijs bij K&C: “Leerkrachten hebben vaak een steuntje in de rug nodig om gevarieerde muzieklessen te kunnen geven. Muziekscholen, individuele muziekdocenten, muziekverenigingen en popscholen kunnen met een financiële bijdrage bijvoorbeeld teamtrainingen aanbieden rond een muziekmethode. Ook het uitbreiden van het liedrepertoire of het leren werken met kleine instrumenten zijn een paar voorbeelden. De scholen kunnen heel goed aangeven waar ze behoefte aan hebben. Als je daar als aanbieder een antwoord op hebt in de vorm van een aanbod dan kun je gebruik maken van deze regeling die tot 1 januari 2018 openstaat.” Muziekonderwijs leeft onder het basisonderwijs in Groningen. Meerdere scholen ontvangen al geld uit de landelijke regeling Muziekimpuls en op 14 november wordt een muzikale dag georganiseerd op de basisscholen in de stad Groningen in het kader van Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen. Er wordt in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima door de basisscholen in de stad een convenant met de gemeente, de besturen van Openbaar Onderwijs Groep Groningen, Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen en Katholieke Onderwijscentrale, Kunst en Cultuur, Pedagogische Academie en Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen, Stichting Kinderopvang Stad Groningen, Stenden Hogeschool en VRIJDAG ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt dat alle leerlingen in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgen.