Gemeenteraad vergadert over gemeentebegroting

Groningen - Een één met negen nullen. Zo veel geld staat er op de gemeentebegroting voor 2018. Bijna een miljard euro. Over deze begroting vergadert woensdag 8 november de gemeenteraad van Groningen.

In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor 2018. Met ook de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor nieuwe investeringen. Zo gaat er extra geld naar het sociaal domein en een stedelijk investeringsfonds. Doorklikbare website De gemeentebegroting 2018 is te vinden op begroting2018.groningen.nl. Dat is een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website. Die maakt het voor Stadjers veel gemakkelijker om te zien waar de ongeveer een miljard euro op de begroting aan wordt besteed. Fractievoorzitters Wat vinden de politieke partijen in de gemeenteraad van de keuzes van B&W in de begroting? Daar debatteren de elf fractievoorzitters woensdag over. De gemeenteraadsvergadering begint woensdag vanwege de veelheid aan onderwerpen in de begroting al om 15.00 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De ‘begrotingsraad’ is openbaar dus vrij toegankelijk en ook online live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad. Keuzes Aan het eind van de vergadering stelt de gemeenteraad de begroting vast, al dan niet gewijzigd. Tijdens het zogeheten Voorjaarsdebat van vóór de zomervakantie hebben de verschillende politieke partijen aangegeven wat hun keuzes zouden zijn voor de nieuwe begroting. De fracties kunnen tijdens het begrotingsdebat van woensdag laten weten of ze vinden dat het college voldoende heeft geluisterd en hun wensen voldoende in de begroting heeft verwerkt. Moties Met zogeheten amendementen kunnen zij proberen een meerderheid in de raad proberen te vinden om onderdelen van de begroting nog te veranderen. Traditiegetrouw worden er tijdens het begrotingsdebat veel moties ingediend met verzoeken van partijen aan het college. Tarievennota Op het eind van de vergadering staat ook de Tarievennota op de agenda met de belastingtarieven voor bijvoorbeeld de Tarievennota over bijvoorbeeld de OZB, de rioolheffing en de begrafenisrechten. Nieuw raadslid In deze vergadering wordt Elisabeth Akkerman geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de VVD. Zij volgt Sabine Koebrugge op.