Veel belangstelling voor Groninger experiment Bijstand op Maat

GRONINGEN - Met ruim 850 aanmeldingen voor het experiment ‘Bijstand op Maat’ is het vooraf gestelde doel van zevenhonderd deelnemers ruimschoots gehaald.

Met ‘Bijstand op Maat’ onderzoeken de gemeenten Groningen en Ten Boer samen met de Rijksuniversiteit Groningen wat het effect is van eigen regie en keuzevrijheid voor bijstandsgerechtigden. Het experiment duurt twee jaar. De deelnemers zijn ingedeeld in vier groepen. Eén groep heeft geen sollicitatieplicht, één groep mag extra bijverdienen en één groep krijgt extra begeleiding. De vierde groep mag zelf een van de drie mogelijkheden kiezen.

Negenduizend bijstandsgerechtigden uitgenodigd

De gemeente Groningen nodigde in september en oktober circa negenduizend bijstandsgerechtigden uit voor deelname. Verder vonden op diverse locaties in Groningen en Ten Boer twintig voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Belangstellenden konden zich tot vrijdag 27 oktober aanmelden.

Bevestiging deelname

Met dit grote aantal deelnemers wordt voldaan aan de minimale voorwaarden van zowel het rijk als de gemeente om te kunnen starten met het project. Met het verzenden van een brief aan de 850 aanmelders waarin hun deelname wordt bevestigd, gaat het project deze week van start. De eerste gesprekken met de deelnemers die extra begeleiding krijgt zijn deze maand.