Babysterfte in Groningen gedaald

GRONINGEN - In Groningen sterven steeds minder zuigelingen voor of vlak na de geboorte. Dat geldt zowel voor de stad als voor de provincie Groningen.

Wethouder Mattias Gijsbertsen maakte dit vrijdag in Hampshire Hotel - Groningen bekend tijdens het symposium ‘Samen sterk voor de kwetsbare zwangere’.

Onder landelijk gemiddelde

In de stad Groningen is het aantal sterfgevallen van 13,1 op de duizend baby’s in 2012 gedaald naar 3,5 in 2015. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 7,2 sterfgevallen. De perinatale sterfte in Groningen lag sinds 2006 boven het landelijk gemiddelde. Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Zwangere vrouwen in een kwetsbare positie wordt nu sneller passende hulp aangeboden zodat de kans op een gezonde start voor de baby toeneemt. Groningen lijkt daarmee een effectieve aanpak te hebben ontwikkeld.” In de provincie Groningen overleden in 2012 nog bijna elf (10,9) op de duizend baby’s voor- of net na de geboorte. De nieuwste cijfers uit 2015 laten een daling zien naar 6,3 sterfgevallen op de duizend baby’s.

Intensieve samenwerking

In Groningen werken de betrokken zorgverleners intensief samen in verloskundige samenwerkingsverbanden om kwetsbare zwangeren sneller op te merken. Dit zijn de ziekenhuizen in de stad en provincie, de verloskundigen, kraamzorginstellingen en de jeugdgezondheidszorg (GGD). Er zijn onderling goede afspraken gemaakt over welke zorg in welke situaties het meest passend is. De focus ligt op het bevorderen van een gezonde leefwijze voor en tijdens de zwangerschap.