Groninger bedrijven tekenen voor bereikbare stad

GRONINGEN - Circa vijftig grote werkgevers en publiekstrekkers in Groningen hebben donderdag een gezamenlijke ambitieverklaring met Groningen Bereikbaar ondertekend.

Daarmee bekrachtigden zij hun gezamenlijke inzet voor een bereikbare stad, aan de vooravond van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. De ondertekening vond plaats tijdens het Captains Breakfast in De Oosterpoort. De directeuren van deze organisaties kwamer er bijeen om zich samen voor te bereiden op de grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor. Ook wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk waren aanwezig.

Spits mijden, slim reizen en werken

De grote werkgevers hebben zich de afgelopen jaren samen met Groningen Bereikbaar voorbereid op de komende verkeershinder. Ze helpen hun medewerkers, klanten en leveranciers met diverse maatregelen de spits te mijden. Het gaat bijvoorbeeld om het informeren van hun medewerkers, klanten en leveranciers over werkzaamheden en verkeershinder. Ook nemen de werkgevers maatregelen om slim reizen en werken onder hun medewerkers te stimuleren, zoals buiten de spits reizen, de auto laten staan en de fiets, e-bike of het openbaar vervoer pakken, en vaker thuiswerken. Meer tachtig 80 bedrijven hebben zich aangesloten bij deze mobiliteitsaanpak van Groningen Bereikbaar. De grote onderwijsinstellingen tekenden eerder dit jaar de intentieverklaring voor het onderwijs.

Beter Benutten

De ambitieverklaring is een initiatief van Groningen Bereikbaar binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.