Oosterhoogebrugschool ontwikkelt app Spacetime

GRONINGEN - Kinderen uit de plusklas van de Oosterhoogebrugschool in Groningen hebben een app ontwikkeld waarmee berichten naar de toekomst gestuurd kunnen worden. De app heet ‘Spacetime’.

De app is woensdag officieel in gebruik genomen op het toekomstfestival Let’s Gro in Groningen. Met medewerking van locoburgemeester en onderwijswethouder Ton Schroor, voorzitter Theo Douma van curriculum.nu en directeur Richart Tapper van New Nexus.

Techniekproject

Spacetime is een app voor iOS en Android waarmee berichten - tekst, foto en video - de ruimte ingestuurd worden. Gebruikers bepalen zelf op welk moment het bericht wordt ontvangen en wie het bericht ontvangt. Ontvangers krijgen een vooraankondiging in hun email. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld familie of vrienden op het voor hen juiste moment een boodschap sturen. Om ze moed in te spreken op een moeilijk moment of om te feliciteren met een verjaardag. De app vormt het eindproduct van een techniekproject van de Oosterhoogebrug school met ICT-dienstverlener New Nexus uit Tynaarlo. Diverse publiek-maatschappelijke organisaties toonden al interesse. Zo wil het RHC Groninger Archieven, in samenwerking met het onderwijs, educatieve stadswandelingen over de Groninger stadshistorie uitzetten. Ook de eerste zakelijke partijen hebben zich gemeld.

Plusgroep

Initiatiefnemer is docent Patrick Trentelman. “Het begon ruim twee jaar geleden”, vertelt hij. “Mij werd gevraagd een plusgroep, zeg maar een talentengroep, op te starten. Omdat daarvoor geen curriculum bestaat, bedacht ik mij dat de Eerste industriële revolutie een mooi uitgangspunt zou zijn om te ontdekken welke welvaart de uitvinding van de stoommachine ons heeft gebracht, maar ook welke consequenties het heeft gehad voor globalisering, verstedelijking, milieu, etc.” Van het een kwam het ander. De stoommachine werd opgevolgd door de explosiemotor en al snel kwam ook de digitale revolutie in beeld. En daarmee ook programmeertalen. Trentelman: “De leerlingen realiseerden zich hoe snel de ontwikkelingen tegenwoordig gaan en ik bedacht dat het leuk zou zijn om een tijdcapsule te maken, zodat we later nog eens terug zouden kunnen kijken op de wereld van 2016. In eerste instantie wilde ik het luik van de kruipruimte in mijn lokaal gebruiken voor een fysieke tijdcapsule, maar het leek ons leuk om ook beeld en geluid achter te laten. Zo ontstond het idee voor een app: berichten naar de toekomst sturen. Een boodschap achterlaten voor later. Voor jezelf of voor een ander.”

Verbinding bedrijfsleven

Omdat het bouwen van een dergelijke app meer vroeg dan Patrick kon bieden, zocht hij ondersteuning van een softwarebedrijf. New Nexus toonde zich bereid en hielp de plusgroep met een professionele benadering. Naast de techniek werd ook aandacht besteed aan de vormgeving, de kleuren en meer. En met het dichterbij komen van de serieuze app ging de plusklas ook aan de slag met marketing, pr en thema’s als privacyrechten. Trentelman: “Al met al is het project de kroon op een nu al bijna tweejarig project over geschiedenis, techniek, toekomst en programmeren.”