Peter Snijders voorzitter raad van toezicht Elker - Het Poortje

GRONINGEN - Peter Snijders is per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Elker - Het Poortje in Groningen. Hij volgt Greetje de Vries - Leggedoor op.

Elker – Het Poortje begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met opgroei- en opvoedproblemen.

Burgemeester Hardenberg

Peter Snijders is in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Hardenberg. Daarnaast bekleedt hij enkele bestuurs- en nevenfuncties. Per 1 januari neemt hij - als nevenfunctie - de voorzittersrol van de raad van toezicht op zich. “Goede specialistische zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren is van groot belang”, zegt Snijders. “De verbinding met andere domeinen en samenwerking met gemeenten is daarbij essentieel. Ik wil me graag inzetten voor deze kinderen en jongeren in Noord-Nederland.”

Burgemeester Zuidhorn

De voorzittersfunctie is beschikbaar gekomen nadat Greetje de Vries-Leggedoor is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidhorn. Deze functie laat zich niet combineren met die in de raad van toezicht van Elker – Het Poortje. Greetje de Vries–Leggedoor zat vanaf november 2006 in de raad van toezicht van Het Poortje, eerst als lid en later als voorzitter. Sinds de bestuurlijke fusie tussen Elker en Het Poortje op 1 januari 2014 is zij voorzitter van de raad van toezicht van Elker – Het Poortje. Totdat Peter Snijders op 1 januari 2018 start, worden de voorzitterstaken waargenomen door de vicevoorzitter.