Nieuwe fietsparkeercampagne in Stad: ‘Wees geen #fietsaso’

GRONINGEN - Let’s Gro is in de stad Groningen aanleiding voor de start van een campagne die het slimmer fietsparkeren onder de aandacht brengt van foutparkeerders. De boodschap: ‘Wees geen #fietsaso! Wees sociaal, parkeer normaal.’

Geparkeerde fietsen leiden op diverse plekken in de binnenstad tot overlast, onveiligheid, slechte toegankelijkheid en een rommelig straatbeeld. Gedragsverandering is, afgezien van extra parkeerplekken, een belangrijk onderdeel van de oplossing. Door de hele binnenstad hangen de komende tijd affiches - in verschillende talen - die vooral jonge fietsparkeerders de boodschap meegeven om hun fiets beter en netter te parkeren. De interactieve website www.fietsaso.nl ondersteunt de campagne.

#fietsaso-aanwijsborden

Rond de Vismarkt worden fout geparkeerde fietsen vanaf donderdag 2 november gemarkeerd met speciale #fietsaso-aanwijsborden. Fietsstewards hangen informatieve hangers aan fout geparkeerde fietssturen; met daarop tips en trucs hoe beter te parkeren. Verder vragen informatieve grondstickers op bepaalde plekken - rond de Korenbeurs, bij Tussen beide Markten, kop Poelestraat - aandacht voor het beter fietsparkeren. De boodschap is simpel; denk even na en parkeer je fiets niet - bijvoorbeeld – op een blindengeleidestrook of midden op de stoep, maar geef ’m even netjes een plekje. Tijdens Let’s Gro worden in het ‘gele steentjes-gebied’ in de weg staande fietswrakken opgeruimd. Verder wordt op Let’s Gro zelf aandacht besteed aan het slimmer fietsparkeren in de binnenstad. Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet geeft donderdag om 10.00 uur in DOT zijn visie op fietsanarchisme, fietsaso’s en de vraag of fietsers zich al dan niet laten sturen…

Groninger Gezinsbode