Koningin Máxima naar Groningen voor Méér Muziek in de Klas

GRONINGEN - Koningin Máxima komt dinsdag 14 november naar Groningen. Als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas is zij getuige van de ondertekening van het eerste lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs.

Alle negen betrokken partijen garanderen in dit convenant dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgt. Het convenant geeft de afspraken weer hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen in de stad. Daarbij is dit het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Cultuurwethouder Paul de Rook: “Als gemeentebestuur willen wij in samenwerking met alle partijen muziekonderwijs op al onze basisscholen realiseren, want muziek maken is belangrijk. Het maakt kinderen slimmer, creatiever, zorgt voor een betere samenwerking in de klas en de schoolprestaties van leerlingen verbeteren op diverse vlakken. En daarnaast is muziek maken vooral heel leuk.”

Convenant

Het convenant vloeit voort uit het project Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen. Het wordt ondertekend door de bovenschoolse onderwijskoepels van Openbaar Onderwijs Groningen, VCOG en KOC, de Pedagogische Academie en het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, VRIJDAG, SKSG en K&C.

Programma

In de ochtend van 14 november gaan leerkrachten en leerlingen op de basisscholen in de stad Groningen muzikaal aan de slag met het lied ‘Samen’. Dit lied is speciaal voor deze dag gecomponeerd door het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen. ‘s Middags vindt een feestelijk programma plaats in De Oosterpoort met muzikale acts, een humoristisch optreden van het Noord Nederlands Orkest, een kinderlezing door lector kunsteducatie Evert Bisschop Boele en de ondertekening van het convenant. Ter afsluiting zingen alle aanwezigen het lied ‘Samen’. Voorafgaand aan het muzikale programma gaat Koningin Máxima samen met mensen uit de onderwijspraktijk uit Groningen om tafel. Scholen en cultuuraanbieders laten in korte presentaties zien op welke wijze zij met muziek op school bezig zijn en wat muziekonderwijs kan doen voor kinderen.

Méér Muziek in de Klas

Belangrijke partner in de realisatie van het convenant en de feestelijke dag is stichting Méér Muziek in de Klas. Deze landelijke organisatie wil er voor zorgen dat in 2020 alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.
Meer informatie: www.meermuziekindeklas.nl.