Steun voor initiatieven voor kwetsbare Groningers

GRONINGEN - De gemeente Groningen verstrekt circa € 325.000 subsidie aan vijf projecten die op een vernieuwende manier invulling geven aan Beschermd Wonen en Opvang.

De projecten richten zich op kwetsbare groepen als jongeren, ouderen en mensen met een psychiatrische aandoening.

Kansen van jongeren

De gesubsidieerde projecten verbinden verschillende doelgroepen. Vier van de vijf projecten hebben speciale aandacht voor de kansen van jongeren. Elker, Het Kopland en Neon gaan de samenwerking aan om jongeren te helpen hun eigen talenten te ontdekken en de stap naar werk of school te verkleinen. Martinizorg Groningen slaat een brug tussen kwetsbare tienermoeders en kwetsbare ouderen in een kledingherstelcafé. Elker zet samen met WIJ-teams een Eat & Meet voor jongeren op, om zelfstandigheid en het aangaan van sociale contacten te stimuleren. Het Kopland en Elker zetten zich daarnaast in voor de opvang van zwerfjongeren.

Psychiatrische aandoening

Het vijfde initiatief wil mensen met een ernstige psychiatrische aandoening stimuleren actief bezig te zijn en meer in contact met anderen te komen. Hiervoor worden in een bestaand complex, waar bewoners met een indicatie wonen, appartementen vrijgemaakt voor mensen die geen indicatie hebben.

Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang

Het Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang is onderdeel van het meerjarenprogramma ‘Van beschermd wonen naar begeleiding op maat’. Dit programma is de leidraad voor het veranderingsproces dat de 23 Groninger gemeenten met elkaar, het werkveld en de samenleving aangaan. Het Innovatieatelier is begin 2017 gestart. 7 april konden instellingen hun initiatief pitchen. Deze pitches zijn beoordeeld door zes van de verantwoordelijke wethouders uit de regio. Raadsleden van de 23 gemeenten konden daarnaast een top 3 aangeven. Vijf projecten kregen subsidie toegewezen. Zij zijn in september gestart en hebben een looptijd van een jaar. Het is het tweede jaar dat het Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang is georganiseerd. Vorig jaar werden zeven projecten gesteund.