Medewerkers Ambulancezorg Groningen werken aan wederopbouw Sint Maarten

GRONINGEN - De ambulancediensten Ambulancezorg Groningen, RAV IJsselland, Ambulance Oost en RAV Brabant Midden-West-Noord hebben een team naar Sint Maarten gestuurd.

Dit op verzoek van de Sint Maartense minister Lee van Volksgezondheid, sociale ontwikkeling en arbeid.

Roosterdiensten

Het naar Sint Maarten gestuurde team bestaat uit verpleegkundig specialisten, ambulancechauffeurs en ambulanceverpleegkundigen. Het team neemt, onder leiding van een coördinator, tijdelijk de roosterdiensten over. Gedurende ruim drie weken verrichten de medewerkers diverse ambulancewerkzaamheden. Hierdoor kunnen de plaatselijke ambulancemedewerkers, die sinds orkaan Irma non-stop hebben gewerkt, rust nemen en aandacht geven aan hun eigen situatie. Enkele medewerkers uit Nederland zijn bekend met de lokale situatie vanwege eerdere samenwerking en het geven van trainingen op Sint Maarten.

Veilige omgeving

De ambulancemedewerkers van Sint Maarten geven zelf aan welke hulp zij het meest nodig hebben. Nu de situatie op Sint Maarten rustiger is geworden door eerdere ondersteuning vanuit defensie, politie en USAR kan het team de ambulancewerkzaamheden in een veilige omgeving verrichten. De inzet wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.