Korth Tielens Architecten ontwerpt nieuwe Kattenbrug

GRONINGEN - Architectenbureau Korth Tielens uit Amsterdam gaat de nieuwe brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep ontwerpen.

Het bureau stelt een ranke brug voor die goed past in de omgeving. Hoe de brug en de directe omgeving er precies uit komen te zien is echter nog niet besloten. De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met bewoners, eigenaren en ondernemers in de directe omgeving. Daarnaast besteedt het inspiratiefestival Let’s Gro in de eerste week van november aandacht aan de plannen. De architect is daar aanwezig om een toelichting te geven op de visie die hij heeft op dit gebied. Bovendien houdt de gemeente Groningen maandag 27 november een binnenstadcafé waar belanghebbenden en -stellenden kunnen meedenken. Daarna volgt een definitief ontwerp. De werkzaamheden zelf starten naar verwachting in de tweede helft van 2018.

Bussen over Diepenring

De gemeente legt de brug aan om in de toekomst een nieuwe busroute aan deze kant van de binnenstad mogelijk te maken. Medio 2019 moeten de bussen over de Diepenring kunnen. Daarmee ontstaat een soepele en vlotte busroute aan deze kant van de binnenstad. Daarnaast wordt de directe omgeving heringericht. De toegankelijkheid wordt verbeterd en er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Speciale aandacht gaat uit naar de kades van het Schuitendiep waar meer mogelijkheden komen voor verblijf. Verder maken de aanpassingen het mogelijk het auto- en fietsverkeer tussen de nieuwe brug en de Steentilbrug beter in te richten. De situatie op de Steentilbrug wordt veiliger en het verkeer kan vlotter doorrijden. Dat zorgt bovendien voor een aantrekkelijke aanlooproute naar de binnenstad langs beide zijden van de Diepenring.

Gevolgen casinobrand

Op dit moment heeft de directe omgeving nog volop te maken met de gevolgen van de casinobrand van eind augustus. De komende maanden wordt hard gewerkt aan opruim- en sloopwerkzaamheden. Uiteraard gaat daar de komende tijd veel aandacht naar toe, ook vanuit de buurt.