Ronald van Rheenen en De Opstap winnen Akkie Hofstee-prijs 2017

GRONINGEN - Ronald van Rheenen van het Universitair Medisch Centrum (UMCG) en logeerhuis De Opstap hebben de Akkie Hofstee-prijs 2017 gewonnen.

De prijs, bestaande uit de ‘Zorgbelang Triangel’, is vrijdag uitgereikt tijdens de door Zorgbelang Groningen georganiseerde conferentie ‘Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!’. Thema van de conferentie was het botsen en binden van de systeemwereld (regels, protocollen en beleid) en leefwereld (ons dagelijks leven). De prijswinnaars zijn goede voorbeelden van waar deze verbinding tot stand is gebracht.

Akkie Hofstee-prijs

Met de Akkie Hofstee-prijs, vernoemd naar haar voormalige directeur-bestuurder, wil Stichting Zorgbelang Groningen de participatie van patiënten, cliënten, mantelzorgers en andere burgers in zorg en welzijn bevorderen en belonen. De prijs is voor de vierde keer uitgereikt. Dit jaar waren 23 initiatieven/ projecten aangemeld voor de prijs. De jury – bestaande uit oud-prijswinnaars – stelde hieruit een ‘shortlist’ op van zeven, waaruit zij twee winnaars koos.

Prijswinnaars

Ronald van Rheenen, nucleair geneeskundige bij het UMCG, kreeg de prijs voor het project ‘INVOLVED’. Het doel van ‘INVOLVED’ is informatie over nucleaire en radiologische onderzoeken/ therapieën beschikbaar maken voor mensen van alle leeftijden en intelligentieniveaus. Het project heeft verschillende visuele middelen voortgebracht om patiënten te informeren, waardoor zij beter in staat zijn de regie te voeren over hun zorg. De tweede prijswinnaar is burgerinitiatief De Opstap, een huis voor herstel en respijt. Dit logeerhuis is ontstaan uit de behoefte en ervaringen van patiënten en mantelzorgers zelf, én door inzet van een team van vrijwilligers. Dit team ondersteunt/ begeleidt gasten die na ziekenhuisopname nog verder moeten herstellen en/ of neemt de zorg over van mantelzorgers zodat zij een adempauze krijgen. De prijs, de ‘Zorgbelang Triangel’, staat symbool voor de gelijkwaardige samenwerking tussen zorggebruikers, zorgaanbieders en financiers én de muziek die in deze samenwerking zit.