Pilot met studieplekken in Groninger Museum voor studenten Hanzehogeschool Groningen

GRONINGEN - Studenten van de Hanzehogeschool Groningen kunnen van 28 oktober tot en met 12 november in de Job Lounge in het Groninger Museum.

Met vijfig studieplekken is het museum hiermee een exclusieve en stimulerende locatie waar studenten kunnen leren voor hun tentamens. Het project is een pilot. Bij succes wordt het mogelijk herhaald.

Gratis toegang

Studenten die een studie volgen in Groningen krijgen al sinds enige tijd op vertoon van hun studentenkaart gratis toegang tot het museum. Hanze-studenten die de komende periode studeren in het museum kunnen in hun pauze dus de tentoonstellingen bekijken. Het Groninger Museum, dat educatie als van de kernpunten van het beleid heeft, heeft daarnaast een bibliotheek waar studenten op aanvraag boeken kunnen inzien ten behoeve van onderzoek. De studieplekken in het Groninger Museum zijn tot stand gekomen in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen.