Veel belangstelling voor fietsdelen in Groningen

GRONINGEN - In de stad Groningen is veel belangstelling voor fietsdelen. Dat blijkt uit evaluatie van de eerder dit jaar gehouden proef BikeShare 050.

De proef met het fietsdeelsysteem is gehouden omdat de fiets een belangrijke rol speelt in het streven Groningen nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden. Zes partijen deden mee aan BikeShare 050: het Noorderpoort, het Alfa-college, de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar.

75 proefpersonen

Een groep van ongeveer 75 proefpersonen heeft het deelfietsensysteem van maart tot en met augustus getest. De gebruikers konden de twintig beschikbare fietsen met een app vinden, reserveren en ontgrendelen. Tijdens de proef bleek de app niet altijd betrouwbaar te werken. Verder was het niet voor iedereen duidelijk waar de fietsen achtergelaten konden worden. Hiervoor waren diverse plekken in de stad aangewezen. De gebruikers bij wie de app goed werkte zijn enthousiast over het concept. Ze beschouwen de deelfietsen als een welkome aanvulling op de reismogelijkheden en ervoeren een toename in flexibiliteit omdat ze bijvoorbeeld geen rekening hoefden te houden met bustijden.

Groeiende interesse

Als neveneffect van de pilot constateert Groningen Bereikbaar een groeiende interesse in fietsdelen bij het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen. Organisaties als de Rijksuniversiteit Groningen en het Alfa-college willen op kleine schaal met deelfietsen starten. Verder neemt de populariteit van het fietsen vanaf een P+R toe, waar ook deelfietsen ingezet kunnen worden. Onlangs is de Swapfiets geïntroduceerd in Groningen, een abonnementsfiets. Een andere ontwikkeling is dat marktpartijen deelfietsen neerzetten in grote steden.

Vervolg

De deelnemende partijen binnen BikeShare 050 willen de samenwerking voortzetten om ook een gemeenschappelijk aanspreekpunt te zijn voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van deelfietsensystemen. Een ander vervolg is dat ze dit najaar een expertmeeting organiseren, waarbij ervaringen uit andere plaatsen in Nederland worden gedeeld. Verder is het idee om de twintig BikeShare 050-fietsen in te zetten bij Groninger bedrijven om het deelfietsen te stimuleren.