Vertraging fietspad langs noordelijke ringweg

GRONINGEN - Het definitieve ontwerp voor het fietspad langs de noordelijke ringweg in Groningen wordt uitgesteld.

Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat onder de beoogde plek van het fietspad een kwetsbare waterleiding ligt.

Risico op breuk

De waterleiding onder het beoogde fietspad is een hoofdleiding; het risico op breuk door de voortdurende extra druk is voor Waterbedrijf Groningen onacceptabel. Het fietspad kan alleen worden aangelegd als de waterleiding wordt vervangen of als er een druk verlagende constructie wordt toegepast: een soort piepschuim bovenop de leiding die de druk van het fietspad opvangt.

Kostbaar en gevolgen voor groen

Beide oplossingen zijn kostbaar en hebben gevolgen voor het groen en de bomen. Er moet meer gekapt worden voor de benodigde werkruimte. Ook moet men voor beide oplossingen diep de grond in en dat is van invloed op de boomwortels. De komende tijd worden de consequenties in beeld gebracht: wat betekent een en ander bijvoorbeeld voor het ontwerp en de financiering?