Pop-up fietsenstallingen in Stad in weekenden

GRONINGEN - De gemeente Groningen gaat op verschillende plekken in de binnenstad extra tijdelijke fietsenstallingen plaatsen.

Dit is een aanvullende service richting fietsers die naar een handige plek zoeken om hun fiets te parkeren. Tegelijkertijd komt het de toegankelijkheid van het stadshart ten goede.

Pop-up stallingen

Vanaf 14 oktober plaatst de gemeente op zaterdagen tijdelijke fietsenrekken naast de Korenbeurs en de Der A-kerk en aan de oostzijde van de Vismarkt. In totaal gaat het hier om ongeveer vierhonderd fietsparkeerplekken. Mensen kunnen hier hun fiets tussen 09.00 en 17.00 uur stallen. Fietsstewards verwijzen het winkelend publiek naar deze pop-up stallingen. Na vijven worden de weekendrekken weer weggehaald.

Weekendrekken

Op plekken als het Martinikerkhof/ Martinitoren en de hoek Guldenstraat/ Grote Markt staan vanaf 2 november van donderdag tot en met zondag weekendrekken. Deze rekken worden op donderdag geplaatst en de maandagochtend erop weer opgehaald. De weekendrekken zijn onderdeel van de aanpak ‘Fietsparkeren’. In de loop van 2018 volgt een evaluatie.