Paulien Geerdink wordt directeur Noordelijk Belastingkantoor

GRONINGEN - Paulien Geerdink wordt directeur van het Noordelijk Belastingkantoor. Zij was eerder al aangesteld als kwartiermaker/ beoogd directeur.

Geerdink gaat per 1 januari 2018 leiding geven aan het Noordelijk Belastingkantoor. Deze nieuwe belastingorganisatie gaat de heffing en inning van alle lokale belastingen verzorgen en de Wet WOZ uitvoeren voor de drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen.

Paulien Geerdink

Paulien Geerdink deed na haar studie Fiscale Economie ruim twintig jaar ervaring op als adviseur en leidinggevende in diverse advies- en overheidsorganisaties. Haar focus lag daarbij op fiscale advisering. Gaandeweg heeft ze zich daarnaast gespecialiseerd in het vormgeven van samenwerkingsverbanden en versterken van complexe organisaties op het snijvlak publiek/ privaat. In 2014 begon ze als directeur van Hefpunt, dat de waterschapsbelastingen heft en int voor Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s en Wetterskip Fryslân, en de kwijtschelding verzorgt voor diverse gemeenten. Geerdink is verder actief en ervaren in bestuur en politiek.

Noordelijk Belastingkantoor

Door de samenwerking in het Noordelijk Belastingkantoor gaan de waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de gemeente Groningen jaarlijks fors besparen op hun uitvoeringskosten. De kwijtscheldingsdienstverlening van Hefpunt gaat ook over naar de nieuwe organisatie. Voor inwoners van de gemeente Groningen betekent dit dat ze straks nog maar één aanslagbiljet krijgen voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. Vanaf 2019 kan het nieuwe kantoor ook andere gemeenten in Noord-Nederland faciliteren.