Dag van de Duurzaamheid: wethouder Henk Lammers leest voor op Menso Altingschool

PATERSWOLDE - Wethouder Henk Lamers van de gemeente Tynaarlo heeft dinsdag voorgelezen aan groep 6 van de Menso Altingschool in Paterswolde.

Hij deed dit in het kader van de voorleesactie van de Dag van de Duurzaamheid. In het hele land werd op basisscholen en kinderboerderijen voorgelezen uit ‘De wereld van Voedsel’. Kinderen maakten de tekeningen voor het boek. Geïnspireerd door deze tekeningen schreven getalenteerde pabo-studenten de verhalen. Alle verhalen uit het boek nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we duurzamer kunnen omgaan met voedsel. De voorleesactie was een gezamenlijk initiatief van Urgenda, Duurzame PABO, DuurzaamDoor, Missing Chapter Foudation en IVN.

Dorp van de Toekomst

De gemeente Tynaarlo heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. In de duurzaamheidsvisie 2015-2025 ‘Dorp van de Toekomst’ staan vier hoofdthema’s uitgewerkt: energie, afval, toekomstbestendig wonen en ondernemen, en mobiliteit en bereikbaarheid. De gemeente wil de doelstellingen voor deze thema’s samen met haar inwoners en bedrijven realiseren. Dit gebeurt door ontmoetingen te organiseren, netwerken te versterken, te inspireren en initiatieven te ondersteunen. Zo moet er samenhang en verbinding ontstaan.