Groninger Museum toont opmerkelijke voorwerpen reformatie

GRONINGEN - In het Groninger Museum is tot en met 7 januari 2018 de tentoonstelling ‘500 jaar Reformatie in Groningen’ te zien.

Aanleiding voor deze tentoonstelling is het feit dat het vijfhonderd jaar geleden is dat Maarten Luther een godsdienststrijd ontketende met zijn kritiek op de rooms-katholieke kerk.

95 stellingen

Luther sloeg in 1517 een document met 95 stellingen vast aan de deur van de kerk van Wittenberg. Hij wilde hiermee een discussie losmaken over de stellingen. Zijn bezwaren waren gericht tegen de handel in aflaten: de mogelijkheid om tegen een som geld vergeving van zonden te verkrijgen. Volgens de Bijbel was vergeving voor zonden alleen uit genade te krijgen, niet voor geld. De kerk en de paus duldden echter geen kritiek en zo ontstond al snel escalatie. Veel mensen keerden zich tegen de kerk. De lokale landsheren bepaalden vaak de religiekeuze. Nederland bleef onder de heerschappij van de Spaanse koning streng katholiek. Het gevolg was de opstand en de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Reformatie in Groningen

In 1594 veroverden Prins Maurits van Oranje en Graaf Willem Lodewijk van Nassau de stad Groningen op de Spanjaarden. Zo werd de reformatie in Groningen definitief. Groningen werd gereformeerd. De aanhangers van Johannes Calvijn (1509-1564), waaronder de bekende predikant Menso Alting (1541-1612), kregen het voor het zeggen. De historische voorwerpen die uit deze bewogen periode bewaard bleven, zijn in het museum te zien. Bijzondere stukken zijn het portret van Menso Alting en de eerste zilveren avondmaalsbeker uit onze provincie uit 1596. Ook het avondmaalsgerei uit Danzig van de Lutherse kerk in Winschoten is te zien, alsmede een zeer vroege druk van de Statenbijbel.