Tentoonstelling ‘Elke stap is een volgende’ bij Academie Minerva

GRONINGEN - De locatie Praediniussingel van Academie Minerva is van dinsdag 10 tot en met vrijdag 20 oktober toneel van de tentoonstelling ‘Elke stap is een volgende’.

Deze expositie komt voort uit het promotieonderzoek van Leo Delfgaauw aan de Rijksuniversiteit Groningen over de vraag wat het ouder worden betekent voor de beroepspraktijk van beeldend kunstenaars.

Dit onderzoek vond plaats vanuit het Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen en werd begeleid door prof. dr. Barend van Heusden (RUG) en prof. dr. Rineke Smilde (Hanze). Het Mondriaan Fonds zal in november een essay uitgeven naar aanleiding van het onderzoek.

Uitbeelding (leef)tijd en levensloop

Terwijl het onderzoek zich voornamelijk richtte op theorie en het leerproces van het gevorderde kunstenaarschap, wil de tentoonstelling vooral de uitbeelding van (leef)tijd en levensloop laten zien. Dit aan de hand van kunstwerken die het ouder worden van de kunstenaar zélf thematiseren. In diverse portretten en zelfportretten zien we de ouder wordende kunstenaar en de verschillende fases van de levensgang.

En in andere werken worden de tijd en het tijdsverloop verbeeld en wordt gerefereerd aan het onontkoombare gegeven dat wij ons altijd tussen terugblik en toekomst bevinden. Elke stap die wij zetten geeft richting aan ons leven en leidt vervolgens weer tot nieuwe stappen.

Levenslang leren binnen de kunsten

De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang voor de opleiding van jonge kunstenaars en voor het begrip van levenslang leren binnen de kunsten: wat gebeurt er als een kunstenaar ouder wordt en niet meer gerekend kan worden tot de categorie 'jong en veelbelovend?’

Leo Delfgaauw, docent-onderzoeker bij Academie Minerva, verdedigt 10 oktober zijn proefschrift ‘Elke stap is een volgende’ bij de Rijksuniversiteit Groningen.

De tentoonstelling is van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 21.00 uur te bezoeken, op vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.