Groninger Raad van Kinderen in bedrijf

GRONINGEN - In het stadhuis van Groningen vond donderdag de eerste vergadering plaats van de Groninger Raad van Kinderen.

Na te zijn welkom geheten door jeugdwethouder Mattias Gijsbertsen maakten de 33 kinderraadsleden kennis en werd gesproken over het thema ‘Armoede onder jongeren’. De Raad van Kinderen bestaat uit 33 kinderen uit de gemeente Groningen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De kinderraad heeft als opdracht tot november 2018 mee te denken over oplossingen voor kinderen in Groningen die opgroeien in armoede. De Raad van Kinderen brengt hierover advies uit aan de gemeenteraad van Groningen. Mattias Gijsbertsen: “Groningen wil kinderen een duidelijke stem geven. We willen kinderen stimuleren om na te denken en mee te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden voor de stad. Met de Raad van Kinderen maken we gebruik van de specifieke kennis van kinderen. Groningse kinderen weten namelijk als geen ander wat leeftijdsgenoten nodig hebben om veilig en gelukkig op te groeien in stad..

Werkwijze

De Raad van Kinderen komt regelmatig bijeen om te overleggen, presenteert zijn adviezen aan de gemeenteraad en legt werkbezoeken af. Ook kan de Raad van Kinderen op bezoek gaan bij één van de andere vier gemeenten in Nederland die meedoen aan de pilot. De Raad van Kinderen wordt ondersteund door een poule van vrijwilligers. De jongeren kunnen de komende maanden oefenen met samenwerken, debatteren en presenteren. Bovendien krijgen ze meer inzicht in het probleem van armoede onder jongeren in Groningen.

Armoede onder jongeren

Het bestrijden van armoede is een belangrijk thema voor de gemeente Groningen. Het is ook een belangrijke reden voor Groningen om mee te doen aan de pilot Raad van Kinderen - kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland. Binnen deze pilot werkt Groningen samen met de Missing Chapter Foundation. De organisatie zet zich in om kinderen een stem te geven in besluitvorming en op te komen voor de belangen van toekomstige generaties.