Friesestraatweg (N355) tien dagen gestremd

GRONINGEN - De provinciale weg N355 (Friesestraatweg) is van vrijdag 20 oktober 19.00 uur tot maandag 30 oktober 06.00 uur tussen het tankstation bij Slaperstil en de verkeerslichten bij Aduard gestremd voor alle verkeer, behalve fietsers.

Bij Nieuwklap wordt een gedeelte van de bestaande weg opgehoogd om deze aan te sluiten op het tracé van de nieuwe weg. Ook worden twee oude buizen voor de afwatering onder de N355 vervangen. Het kruispunt bij het Chinese restaurant bij Slaperstil wordt opnieuw ingericht en er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Onveilige weg

De provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Zuidhorn werken samen om de doorstroming op de N355 te verbeteren. De N355 is op dit moment een van de meest onveilige wegen in Groningen. Op een aantal plekken stroomt het verkeer niet goed door en ook komen onveilige verkeerssituaties voor. Dit heeft vooral te maken met de vele in- en uitritten in combinatie met de grote hoeveelheid verkeer. De komende jaren willen de provincie en de gemeenten zo veel mogelijk aansluitingen op de weg opheffen, door een parallelweg aan te leggen. Voordat de weg volledig wordt aangepakt, worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. Eén daarvan is het kruispunt bij Slaperstil. Verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat de bus en ander verkeer uit de richting Hoogkerk gemakkelijker de N355 op kunnen rijden.

Rondweg Aduard-Nieuwklap

Bij Nieuwklap wordt de brug vervangen en krijgt de weg een nieuwe aansluiting. Deze aanpassingen zijn onderdeel van de aanleg van de nieuwe rondweg om Aduard en de vervanging van de brug bij Aduard. De rondweg rondom Aduard en de Nijelandsterpolder zorgt ervoor dat doorgaand verkeer, vrachtwagens en landbouwverkeer niet langer door het dorp hoeven te rijden. Hierdoor stroomt het verkeer beter door en verbetert de veiligheid in het dorp. De rondweg sluit aan op de nieuwe brug bij Aduard en ten zuiden van Nieuwklap (ongelijkvloers) op de Friesestraatweg (N355). De verwachting is dat de rondweg Aduard-Nieuwklap eind 2018 klaar is voor gebruik. De aanpak van de brug bij Aduard is onderdeel van de verbetering van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, een gezamenlijk project van de provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat.