Sluiting pand Spicastraat wegens gedwongen prostitutie minderjarige

Groningen - [caption id="attachment_74085" align="alignright" width="135"] Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Foto: gemeente Groningen[/caption]

GRONINGEN - Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen wil een woning in de Spicastraat voor een periode van twaalf maanden te sluiten. Dit omdat in het pand gedwongen prostitutie door een minderjarige geconstateerd is. Eerder dit jaar sloot de burgemeester voor een periode van zes maanden al een deel van de bewuste woning in verband met de handel in harddrugs. Beide strafbare feiten worden gezien als een ernstige verstoring van de openbare orde. Ze zijn volgens De Oudsten bovendien een ernstige bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van mensen in de directe omgeving van de woning.

Volstrekt onacceptabel

Burgemeester Peter den Oudsten: “Illegale prostitutie gaat vaak gepaard met dwang, uitbuiting, mensenhandel en allerlei andere vormen van criminaliteit. Ik vind dit volstrekt onacceptabel en er is mij alles aan gelegen dit te beëindigen." "Het feit dat hier bovendien sprake is van illegale prostitutie door een minderjarige vrouw geldt voor mij nog eens als een extra verzwarende omstandigheid. Dit is voor mij bovendien een extra reden om het malafide kamerverhuur in de stad aan te pakken.” De bewoners kunnen nog een zienswijze indienen tegen het voornemen van Den Oudsten om de woning voor een periode van twaalf maanden te sluiten. Daarna neemt de burgemeester een definitief besluit over de te nemen maatregel.