Gemeente Groningen scherpt handhaving venstertijden aan

GRONINGEN - De gemeente Groningen heeft de handhaving van de venstertijden aangescherpt.

Met ingang van 1 oktober is de gemeente er nog strenger op gaan toezien dat de bevoorrading van winkels binnen de afgesproken tijden plaatsvindt: tussen 05.00 en 12.00 uur. Vervoerders die deze zogenaamde venstertijden overschrijden worden bekeurd.

Middagvenster afgeschaft

Het middagvenster is afgeschaft, behalve voor voertuigen die daarvoor een ontheffing hebben. Deze ontheffing geldt sowieso voor elektrische voertuigen.

Emissievrije stadsdistributie

Groningen wil in 2025 een emissievrije stadsdistributie hebben: bevoorrading van winkels en horeca die geen uitlaatgassen uitstoten. Om dit doel te bereiken hebben de gemeente Groningen en zes partijen uit het lokale bedrijfsleven in 2014 de Green Deal Zero Emission Stadsdistributie ondertekend.