FC Groningen en NDC mediagroep lanceren ‘Talenten op één business’

GRONINGEN - FC Groningen en NDC mediagroep lanceren het programma ‘Talenten op één business’.

Zij doen dat samen met Marketing Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en Vos Opmaat Consultancy.

Talentontwikkeling

‘Talenten op één business’ is een nieuw initiatief voor jonge talenten, waarin leren van de sportwereld én van elkaar belangrijke uitgangspunten zijn. De partijen willen hiermee het thema talentontwikkeling binnen het bedrijfsleven nadrukkelijker op de kaart zetten.

Multidisciplinair netwerk

‘Talenten op één business’ is een multidisciplinair netwerk en inspiratieplatform waar talenten uit het bedrijfsleven en de sport elkaar ontmoeten en van elkaar leren. “Wij merken steeds meer dat onze zakelijke relaties uitdagingen hebben op het gebied van het vinden maar ook juist binden van goede werknemers”, geeft commercieel directeur Robbert Klaver van FC Groningen aan. “Arbeidsmarktcommunicatie krijgt in de sportwereld een steeds prominentere rol. Maar als we dan in gesprek zijn met deze partijen merken we dat veel bedrijven nog niet weten hoe ze met een veranderende maatschappij moeten omgaan. Talentvolle medewerkers kijken verder dan een goed salaris.”

Bewustwording

Het programma ‘Talenten op één business‘ is opgezet om bewustwording te creëren bij het bedrijfsleven, dat er aandacht is voor dit thema. “Iedereen krijgt ermee te maken”, zegt commercieel directeur Pier Baarsma van NDC mediagroep, uitgever van onder meer de Groninger Gezinsbode en Dagblad van het Noorden. “Vanuit ons merk ‘Ambitie’ hebben wij hier dagelijks mee van doen en juist met FC Groningen kunnen we dan een krachtige combinatie maken. Talent wordt toch vaak in eerste instantie gekoppeld aan sport.”

Talentvolle medewerkers

Het ‘Talenten op één business’-programma is primair gericht op talentvolle medewerkers, jonger dan 40 jaar, met een hoog ambitieniveau. Zij werken voor het noordelijke bedrijfsleven of de overheid. Deze groep wordt aangevuld met een aantal talentvolle topsporters om zo vanuit verschillende disciplines te leren. Ook vanuit de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit worden elk vijf topstudenten afgevaardigd.

Programma

Het programma ‘Talenten op één business’ kent diverse activiteiten. Zo wordt vier keer een inspiratiesessie gehouden voorafgaand aan een thuiswedstrijd van FC Groningen. Verder bespreken de deelnemers in co-creatie sessies casussen, staat een clinic op FC Groningens trainingscomplex Corpus den Hoorn geprogrammeerd. en worden deelnemers door Vos Opmaat Consultancy onderwerpen aan een talenten- en persoonlijkheidsanalyse.