Subsidie voor ontwikkeling virtueel interactief anatomieplatform VIEMR

GRONINGEN - Het Groningse mediabedrijf VIEMR krijgt € 54.841 subsidie vanuit het programma Groningen@Work van de provincie Groningen.

Dit als cofinanciering op de bijdrage van € 166.322 uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Virtuele driedimensionale encyclopedie

VIEMR ontwikkelt samen met de sectie anatomie van het UMCG een virtueel interactief anatomieplatform. Het platform biedt een virtuele driedimensionale encyclopedie van het menselijk lichaam. Dit speelt in op een groeiende behoefte aan trainingsmogelijkheden voor zorgprofessionals (in opleiding). Succes van het project betekent groei van minimaal 10 arbeidsplaatsen in onze regio.

Wereldwijd vermarkten

Het platform is niet alleen bedoeld voor het UMCG. VIEMR wil het platform straks wereldwijd vermarkten. Het platform kan onder meer worden gebruikt in snijzaalpractica van medische faculteiten en in opleidingen voor tandartsen, bewegingswetenschappers, mondhygiënisten en fysiotherapeuten. Het is de verwachting dat binnen vijf jaar minimaal honderd instellingen gebruik maken van het nieuwe systeem.

Snijpracticum kostbaar

Waar ook ter wereld moet iedere arts, tandarts, verpleegkundige of fysiotherapeut beschikken over anatomische kennis. Op dit moment is het snijzaalpracticum daarbij een belangrijke onderwijsvorm. Dit is kostbaar en in sommige landen is er een gebrek aan ter beschikking gestelde lichamen. Bovendien zijn veel uren practicum nodig om goed te leren, maar is hiervoor meestal niet de gelegenheid. Virtuele preparaten bieden een oplossing omdat zij eindeloos en over de hele wereld ter beschikking kunnen worden gesteld.

360°-visualisatieoplossingen steeds populairder

VIEMR is sinds zeven jaar wereldwijd actief is om digitale 360°-visualisatieoplossingen in te zetten voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. 360°-visualisatie wordt steeds populairder. Het vormt de basis voor overweldigende Virtual Reality (VR)-ervaringen, maar wordt ook zonder de versterkende werking van een VR-bril steeds meer ingezet om situaties en objecten rondom te visualiseren, bijvoorbeeld om rond te kunnen kijken in een auto.