Groningen, Oldenburg en Bremen versterken samenwerking

GRONINGEN - Groningen, Oldenburg en Bremen versterken hun samenwerking.

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen en zijn collega’s Jürgen Krogman en Carsten Sieling van respectievelijk Oldenburg en Bremen ondertekenen donderdagmiddag een vernieuwde intentieverklaring. Dit gebeurt in de Kunsthalle van Bremen.

Bindende verklaring

De drie burgemeesters benadrukken met de nieuwe intentieverklaring opnieuw het grote belang van de gegroeide samenwerking tussen hun drie steden. Burgemeester Peter den Oudsten: “Vooral op het gebied van digitalisering, verkeer en mobiliteit geeft deze intentieverklaring een duidelijke impuls aan de economische ontwikkeling van onze steden. Met het ondertekenen van deze bindende verklaring maken we dit nu mogelijk.”

Speerpunten

De eerste stap voor samenwerking tussen Groningen, Bremen en Oldenburg werd in 2009 gezet met de ondertekening van de Gezamenlijke Overeenkomst. De bestaande, zeer vruchtbare, samenwerking op basis van deze overeenkomst wordt nu uitgebreid met de speerpunten digitalisering, mobiliteit en duurzaamheid. De drie steden zijn daarmee in staat om de actuele maatschappelijke en ecologische vraagstukken het hoofd te bieden.

Max Beckmann

Na het ondertekenen van de intentieverklaring brengt het gezelschap een bezoek aan de Kunsthalle, waar komend weekend de expositie ‘Max Beckmann – Weltbilder’ wordt geopend. Directeur Christoph Grunenberg van de Kunsthalle biedt de drie burgemeesters met een rondleiding alvast een vooruitblik op de bijzondere tentoonstelling van Max Beckmann, de Duitse kunstenaar die ook een groot aantal jaren in Amsterdam gewerkt heeft.