Erik Akkermans nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen

GRONINGEN - Erik Akkermans uit Amsterdam volgt Hans van Maanen op als voorzitter van de Kunstraad Groningen.

Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen dinsdag besloten. De aanstelling geldt voor een periode van drie jaar. Van Maanen treedt na ruim zes jaar reglementair af.

Ervaring in culturele sector

Gemeente, provincie en Kunstraad menen in Erik Akkermans een prima voorzitter te hebben, gelet op zijn advies- en bestuurservaring in de culturele sector op zowel regionaal als nationaal niveau. Akkermans is woonachtig in Amsterdam maar kent stad en provincie Groningen, als oud-inwoner en -gemeenteraadslid, goed.

Erik Akkermans

Erik Akkermans (Zevenaar,1949) studeerde politieke wetenschappen en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was dienstplichtig officier bij de Koninklijke Luchtmacht en daarna achtereenvolgens directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Culturele Raad Zuid-Holland, kunstvakonderwijs Groningen (Academie Minerva / conservatorium) en het Utrechts Conservatorium. Van 2001 tot 2011 was Erik Akkermans aan bureau BMC verbonden als consultant en interim-manager. Sedert 2011 is hij zelfstandig adviseur.

Bestuursfuncties

Erik Akkermans vervulde diverse bestuursfuncties van landelijke organisaties. Hij was onder meer voorzitter van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, World Wide Video Festival, het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur en de Federatie Cultuur, de brancheorganisatie voor kunst en cultuur.

Bestuur weer compleet

Met de zittende bestuursleden Jaap Bos (penningmeester), Myriam Jansen, Johan Kolsteeg en Hanka Otte is het bestuur van de Kunstraad Groningen met deze benoeming weer compleet.

Kunstraad Groningen

De Kunstraad Groningen verstrekt incidentele cultuursubsidies namens de gemeente en de provincie Groningen. Daarnaast heeft de Kunstraad Groningen een adviserende taak, over culturele zaken in het algemeen en over de vierjarige cultuurnota’s in het bijzonder.