Feestelijke oplevering vrouwenopvang Het Kopland

GRONINGEN - Aan de Piet Fransenlaan 1 in Groningen wordt dinsdag 26 september de nieuwe locatie van de vrouwenopvang van Het Kopland opgeleverd.

Dit gebeurt in aanwezigheid van wethouder Roeland van der Schaaf, directeur vastgoed Henk Raatjes van Nijestee, directeur-bestuurder Alice Vellinga van Het Kopland en directeur Harry Leggedoor van Geveke Bouw.

Veertig vrouwen

Het Kopland was bijna honderd jaar aan het Martinikerkhof gevestigd. Op de nieuwe locatie - De Velden in de Oosterparkwijk - is ruimte voor veertig vrouwen en hun kinderen om zelfstandig te wonen. Ze hebben een eigen plek, zodat ze zelf hun huishouden kunnen voeren. De kantoren en therapieruimtes zitten in hetzelfde pand en er komen betere ruimtes voor de kinderen. Er is een veilige binnenplaats.

Nijestee

Nijestee vindt dat iedereen een goed thuis verdient. Reden voor de woningcorporatie mee te werken aan een nieuwe locatie voor de vrouwenopvang van Het Kopland. Henk Raatjes: “We bouwen voor mensen met een lager inkomen en voor kwetsbare doelgroepen. Iedereen heeft recht op een goede woning.”

Groningen geeft thuis

De nieuwbouw is tot stand gekomen door samenwerking tussen Het Kopland, de gemeente, Nijestee, architectenbureau De Unie en bouwbedrijf Geveke. Met behulp van de campagne ‘Groningen geeft thuis’ werd bovendien geld ingezameld voor het realiseren van een volledig ingerichte vrouwenopvang. Zo was Het Kopland het goede doel van de 4 Mijl van Groningen. In totaal is ruim € 372.000 euro gedoneerd. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken, zijn de funderingspalen dertig meter lang, in totaal 4,5 kilometer. In juli 2016 is gestart met de bouw.