Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum

GRONINGEN - Groningen en Rotterdam gaan het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie huisvesten. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen.

De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt. Burgemeester Peter den Oudsten: “Ik ben heel blij dat het ons is gelukt. We zien uit naar de samenwerking met Rotterdam, de stad die zijn sporen op het wereldtoneel van de klimaatverandering al ruimschoots verdiend heeft. Deze toewijzing bewijst dat we in staat zijn ons met onze partners effectief te organiseren. Dat smaakt naar meer!”

GCECA

Het GCECA is een initiatief van Nederland, Japan en de Verenigde Naties. Het instituut moet eraan bijdragen dat kwetsbare gebieden in de wereld zich beter en sneller gaan voorbereiden op het veranderende klimaat. Daartoe wordt samenwerking gezocht met belangrijke onderzoekscentra over de hele wereld.

Samenwerking Groningen en Rotterdam

Achter de schermen werken Groningen en Rotterdam al geruime tijd nauw samen op het gebied van klimaat en energietransitie. Samen kunnen ze een groot aantal veelzijdige projecten laten zien: van de Deltawerken tot voedselproductie op zilte grond en van waterpleinen tot Waddenzee. De toch al energieke band tussen Rotterdam en Groningen is de afgelopen maanden alleen maar verder versterkt, ook al door de breed gedragen ondersteuning van bedrijven en instellingen in de regio’s Rotterdam en Groningen. De gemeente Groningen heeft intensief samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de provincie Groningen. Maar ook andere partners in Noord-Nederland, waaronder de waterschappen, WETSUS, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen hebben zich de afgelopen tijd ingespannen om te laten zien wat Noord-Nederland allemaal doet aan klimaatadaptatie.

Energy Academy Europe

In Groningen zal het instituut een plek krijgen op het Energy Academy Europe. Dit gebouw is volledig duurzaam ontworpen, heeft de BREEAM standaard ‘Outstanding’ en is daarmee de ideale locatie voor het Klimaatinstituut. Bovendien zetelen op de beoogde plek op het Zerniketerrein kennisinstellingen en bedrijven die met hun kennis kunnen bijdragen aan het instituut. Het Klimaatinstituut wordt in november gelanceerd tijdens een topconferentie in Bonn. De verwachting is dat het instituut in het voorjaar van 2018 van start zal gaan.