Zonnepark Woldjerspoor op voormalige vuilstort

GRONINGEN - Aan de Duinkerkenstraat in Groningen is donderdag Zonnepark Woldjerspoor officieel in gebruik genomen. Dit is Nederland het eerste zonnepark van deze omvang dat op een voormalige vuilstort is aangelegd.

Zonnepark Woldjerspoor telt 43.000 zonnepanelen. Het produceert 12 megawatt per jaar, genoeg energie voor ongeveer 3500 huishoudens. Met de realisatie van dit nieuwe zonnepark leveren nu meer dan 100.000 zonnepanelen in de gemeente Groningen zonne-energie op. Het nieuwe zonnepark is een initiatief van Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG), de provicie Groningen en Groenleven. Met het zonnepark is een lastig in te zetten locatie getransformeerd tot een onuitputtelijke bron van duurzame energie.

Kennis delen

Het bouwen van een zonnepark op een voormalige vuilstort vraagt om tal van oplossingen die op andere locaties niet aan de orde zijn. De initiatiefnemers van dit zonnepark willen de kennis delen die ze voor en tijdens de bouw opdeden. Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen in Usquert gaat gebruik maken van deze mogelijkheid bij het realiseren van een nieuw zonnepark.

Meer dan honderdduizend zonnepanelen

Met de opening van Zonnepark Woldjerspoor liggen nu 114.227 zonnepanelen in de gemeente Groningen. Sinds april 2016 is het aantal zonnepanelen met 73.509 toegenomen. Dit is de grootste groei ooit. Volgend jaar wordt Zonnepark Roodehaan geopend.

Zonne-energie

Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: “Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Zonne-energie heeft daarin een belangrijke rol. Met de realisatie van nu Woldjerspoor en volgend jaar Roodehaan zetten we belangrijke stappen in onze doelstellingen voor zonne-energie.” De groei is ook te verklaren doordat Meerstad sinds dit jaar bij de gemeente hoort. Hier liggen 2084 zonnepanelen. Het coöperatieve zonnepark Vierverlaten van Grunneger Power dat dit voorjaar is aangelegd levert 7777 zonnepanelen op. De groei de afgelopen jaren was met name te zien op de daken van particuliere huiseigenaren. Tegenwoordig zorgen, naast zonneparken, bedrijfspanden voor de grootste groei.

Gronings Bod

Het bereiken van de mijlpaal van 100.000 zonnepanelen past in het Gronings Bod dat stad en provincie de rest van Nederland doen: het aanbod om ook na het aardgastijdperk een belangrijk deel van de in ons land benodigde energie te blijven leveren.