Stadsklooster Groningen pioniersplek PKN

GRONINGEN - Het Stadsklooster Groningen wordt een officiële pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Vertegenwoordigers van de landelijke kerk (PKN), de Protestantse Gemeente Groningen, de Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen en het Stadsklooster hebben hiervoor woensdag in de Lutherse kerk in Groningen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerk-zijn. Deze wijkt af van de traditionele kerk en biedt de mogelijkheid ook mensen aan te spreken die normaal niet in de kerk komen.

Stadsklooster

Het idee voor een stadsklooster ontstond eind 2011 tijdens een brainstormbijeenkomst over de toekomst van de kerk in Groningen. Daar bleek dat bij veel mensen behoefte bestaat aan een dagelijks moment van bezinning op een vaste plek midden in de stad.

Getijdengebed

Sinds 18 februari 2015 vindt in de Lutherzaal van de Lutherse kerk dagelijks een getijdengebed plaats, net als in andere kloosters volgens een vast rooster. Er wordt een psalm gelezen of een andere korte Bijbeltekst, er is een moment van stilte en er is ruimte voor gebed en meditatie. Ook worden er liederen gezongen vaak vanuit de traditie van Taizé of Iona. Belangstellenden kunnen dagelijks vanaf 17.00 uur voor het stiltemoment terecht in de Lutherse kerk. In de afgelopen zomermaanden is geëxperimenteerd met een ‘zomerklooster’ in de Martinikerk op woensdag- en zaterdagmiddag.

Pioniersplek

Als pioniersplek binnen de PKN heeft het stadsklooster in Groningen de mogelijkheid om meer tijd en geld te besteden aan het initiatief. Zo komt er geld beschikbaar voor een pastor die een belangrijke rol kan spelen bij de verdere ontwikkeling. Stadsklooster Groningen voorziet als pioniersplek bovendien nauw te kunnen samenwerken met andere kerken en gemeenschappen.
Meer informatie: www.stadskloostergroningen.nl www.lerenpionieren.nl