Expertmeeting over ‘inclusieve arbeidsmarkt’

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen houdt dinsdagavond 19 september een expertmeeting in het stadhuis.

Het centrale thema van deze openbare bijeenkomst is de ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Hoe zorg je ervoor dat lager opgeleiden, mensen met een beperking en mensen die langer werkloos zijn niet buiten de boot vallen op de arbeidsmarkt?

Beeld van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De gemeenteraad houdt deze expertmeeting om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de gevolgen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De raadsleden willen weten hoe de problemen kunnen worden aangepakt. Op de expertmeeting komt een aantal deskundigen aan het woord.

Rapporten

Aanleiding van de bijeenkomst zijn recente rapporten over de Groningse arbeidsmarkt, robotisering, scholing en zorg. Eén van de rapporten is het advies 'Het werkend alternatief voor Noord-Nederland' van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland. Dit rapport gaat onder meer over het verdwijnen van veel banen op mbo 2 en 3 niveau en het belang van permanente om-, bij- en herscholing van lager en middelbaar opgeleiden.

Experts

De experts die aan het woord komen zijn Arjen Edzes, onderzoeker van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, Herman Bloupot en Henk ten Brinke van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland ,en Erik Oosterveld van het UWV. Zij doen ook mee aan een paneldiscussie onder leiding van raadslid Wim Koks. Aan die discussie nemen ook Wilma Reitsma van Transcom en Wim Cnossen van de Onderwijsgroep Noord OGN deel.
De expertmeeting begint om 19.30 uur. Meeluisteren via www.groningen.raadsinformatie.nl kan ook.