Prinsjesdag: rode geleerdenbaret voor Sandra Beckerman

GRONINGEN - Tweede Kamerlid Sandra Beckerman uit Groningen draagt op Prinsjesdag een rode baret.

Deze bonnet met opvallende ‘wangen’ is een getrouwe replica van de enige bewaard gebleven middeleeuwse geleerdenbaret die in 1993 is opgegraven in de beerput van de Latijnse school in Groningen. Beckerman: “In deze baret komen enkele van mijn grote liefdes samen: Groningen, de archeologie, de wetenschap en het rood van mijn partij. Met deze baret kan ik aandacht vragen voor de onderwerpen die wij dit najaar zullen blijven agenderen: de gaswinning, de archeologie en de wetenschap.”

Sandra Beckerman

Sandra Beckerman was tussen 2007 en 2017 namens de SP lid van Provinciale Staten van Groningen. Ondertussen studeerde ze af als archeoloog en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de steentijd-mensen van de Enkelgrafcultuur. In maart 2017 werd Sandra verkozen tot lid van de Tweede Kamer.

Geleerdenbaret

Vóór de stichting van de eerste hogescholen (zoals in Leiden, Franeker en Groningen) was onderwijs aan de Latijnse school de beste optie voor wie goed kon en mocht leren. Bij de uitbreiding van het provinciehuis van Groningen in 1993 werd de beerput van de Schole tho Sunte Meerten opgegraven. Deze was tot circa 1550 gebruikt en bevatte talloze voorwerpen die een blik bieden op wat er in de school omging. De meest kenmerkende, unieke vondst is een gebreide en vervilte baret, zoals deze in die tijd door geleerden werd gedragen. Op Holbeins portret is Erasmus (1523) als teken van zijn wetenschappelijke status getooid met zo’n bonnet. Regnerus Praedinius (1510-1559), rector van de Groninger Latijnse school, werd eveneens met een dergelijke baret afgebeeld. Ook hedendaagse hooggeleerde heren en dames dragen bij universitaire ceremoniën en feestdagen een baret boven de toga; een directe afstammeling van het middeleeuwse origineel. Maar dan zonder de kenmerkende wangen.

Mini-expositie

De originele baret is te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Een replica is te zien én te passen in een mini-expositie in de hal van het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen; van 19 tot en met 22 september. Deze mini-expositie is samengesteld door de gemeente Groningen, Groninger Museum, Stichting Monument en Materiaal en het Noordelijk Scheepvaartmuseum.