Nog het hele jaar fietsparkeervakken op Grote Markt op stapavonden

GRONINGEN - De Grote Markt in Groningen wordt tot het einde van het jaar elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond ingericht met gemarkeerde fietsparkeervakken. Hiermee krijgen diverse experimenten een structureel vervolg.

Fietsen kunnen van 20.00 uur tot 06.00 uur op de Grote Markt worden geparkeerd. Fietsstewards zorgen op die momenten voor begeleiding.

Overlast van fietsparkeren

De fietsparkeervakken passen in een breder project dat zich richt op het verminderen van overlast van fietsparkeren in de binnenstad. De aanpak moet een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke en goed toegankelijke binnenstad met meer ruimte voor voetgangers. Bovendien wordt het veiliger op straat doordat hulpverleners niet of beperkt worden gehinderd door grote aantallen geparkeerde fietsen. Wanneer op stapavonden een evenement is op de Grote Markt, worden geen fietsvakken ingericht.