Financiële bijdrage Regio Groningen-Assen voor Groningen Airport Eelde

EELDE - De stuurgroep van Regio Groningen-Assen heeft besloten om Groningen Airport Eelde (GAE) een financiële bijdrage te verlenen voor de ontwikkeling van routes.

Voorzitter Fleur Gräper–van Koolwijk: “Na een intensieve discussie heeft de stuurgroep ingestemd met een belangrijke investering om de regio te verbeteren. Het regionale belang van de plannen voor het uitbreiden van de routes is groot. Door de uitbreiding van het aantal verbindingen verbetert de economische positie van de regio, maar ook van de luchthaven.” Gedeputeerde Cees Bijl van Drenthe, die namens de aandeelhouders het verzoek deed aan de regiogemeenten: “Met deze bijdrage onderschrijven de gemeenten in de Regio Groningen-Assen het belang van de luchthaven voor de economische ontwikkeling van de gehele regio. De aandeelhouders hebben altijd aangegeven te hechten aan een zo breed mogelijk draagvlak onder zowel publieke als private partijen. Deze regionale bijdrage aan het routeontwikkelingsfonds past daar uitstekend bij.”

Redenen

De financiële bijdrage is toegekend omdat de luchthaven volgens de stuurgroep onderdeel is van de publieke basisinfrastructuur en daarmee een infrastructurele basisvoorziening van de regio en Noord-Nederland. Verder kan de luchthaven, stelt de stuurgroep, een bijdrage leveren aan een goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in deze regio en Noord-Nederland. In een publieksenquête heeft 86 procent bovendien aangeven dat GAE zich zou moeten ontwikkelen tot ‘Toegangspoort van het Noorden’. In de geactualiseerde Regiovisie ‘Veranderende Context, blijvend perspectief’ is het ontwikkelen van het economische kerngebied Groningen-Assen een speerpunt. Groningen Airport Eelde is in de Regiovisie benoemd als economische toplocatie.

Routeontwikkelingsfonds

De aandeelhouders van GAE hebben de ambitie de luchthaven te ontwikkelen tot internationale toegangspoort van het Noorden. Het verzoek aan Regio Groningen-Assen betreft een bijdrage van 2,5 miljoen euro aan het routeontwikkelingsfonds ter ondersteuning van nieuwe verbindingen die de bereikbaarheid van de regio en daarmee het vestigingsklimaat verder zullen versterken. Een routeontwikkelingsfonds is een beproefd middel om de aanloop- en marketingkosten van in aanvang onrendabele vluchten van nieuwe luchtvaartmaatschappijen te compenseren.