Inschrijving vijfde NoorderBaanBattle geopend

GRONINGEN - Werkzoekenden uit de provincies Groningen en Drenthe kunnen zich weer inschrijven voor de NoorderBaanBattle. De vijfde editie gaat in oktober van start.

De NoorderBaanBattle helpt werkzoekenden gedurende zestien weken in hun zoektocht naar werk. Deelnemers krijgen sollicitatietrainingen, cv-checks, oefenen kwaliteiten en vaardigheden, breiden hun netwerk uit en krijgen training in presentatietechnieken. De deelnemers delen onderling kennis en ervaring, waarbij ze naast hun eigen netwerk ook het netwerk van een ander benutten. Op deze manier werken zij samen op een kansrijke manier toe naar een traineeship, werkervaringsplaats of baan. De vijfde editie zal voornamelijk in het teken staan van teambuilding, persoonlijke kennis en groei, ontmoeten van potentiële werkgevers en uitbreiden van het netwerk.

Voor alle werkzoekenden

De NoorderBaanBattle is voor alle werkzoekenden tussen de 18 en 65 jaar, mét of zonder opleiding, uitkeringsgerechtigd, Wajong, ex-gedetineerd, zonder startkwalificatie, maar ook voor afgestudeerden (mbo, hbo of wo) die geen werk kunnen vinden in het gebied waar ze voor opgeleid zijn.
Werkzoekenden kunnen zich aanmelden via www.noorderbaanbattle.nl.