Groningen werft deelnemers experiment ‘Bijstand op maat’

GRONINGEN - Bijna negenduizend bijstandsgerechtigden in de gemeente Groningen ontvangen de komende weken een uitnodiging om mee te doen aan het experiment ‘Bijstand op maat’.

Aan dit experiment kunnen maximaal zevenhonderd mensen meedoen. Zij krijgen minder verplichtingen en meer eigen regie binnen de bijstand. Deelname is op basis van vrijwilligheid.

Vrijheid te kiezen

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht wat het effect is van ontheffing van de arbeidsplicht, intensieve begeleiding of meer bijverdienen. Eén groep krijgt de vrijheid om één van deze drie mogelijkheden te kiezen. Daarnaast is er een controlegroep. In de brief staat voor welke groep iemand wordt uitgenodigd. De komende maand zijn bijeenkomsten gepland waarin mensen uitleg krijgen en zich kunnen aanmelden.

Mattias Gijsbertsen

Wethouder Mattias Gijsbertsen van sociale zaken: “Het is goed dat we van de rijksoverheid ruimte krijgen om te experimenteren met de bijstand. Uniek aan het experiment in Groningen is dat er ook een groep is die zelf één van de drie mogelijkheden mag kiezen. Daarmee breken we voor het eerst in Nederland met het principe one size fits all en doen we recht aan de grote verschillen die er tussen de uitkeringsgerechtigden zijn.”

In lijn andere initiatieven

Het experiment past in de lijn van andere initiatieven van de gemeente zoals ‘Parttime ondernemen in de bijstand’ en ‘Kansen in kaart’. Hiermee worden bijstandsgerechtigden beter ondersteund richting werk, participatie en welzijn. Vertrouwen en een positieve benadering staan daarbij centraal.

Vloggen

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de effecten op uitstroom en werkaanvaarding, maar ook naar participatie in de bredere zin en het welzijn van deelnemers. Om al tijdens het experiment te zien wat de effecten zijn, kunnen deelnemers vloggen en worden er symposia en bijeenkomsten georganiseerd waar de ervaringen van de deelnemers centraal staan.