Asbesthoudend materiaal aangetroffen in bluswater

GRONINGEN - Tijdens nabluswerkzaamheden bij Holland Casino Groningen is asbesthoudend materiaal aangetroffen in het bluswater. Dit bluswater is onder andere via het Gedempte Kattendiep in de Diepenring terechtgekomen.

Uit onderzoek naar de bouwkundige constructie van het uitgebrande pand van Holland Casino is maandag gebleken dat asbesthoudende materialen aanwezig waren in het gebouw. Het asbesthoudend materiaal in het vrijgegeven gebied is maandagavond opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

Gevaren verspreiding

Het is niet uit te sluiten dat zondag tijdens de brand asbestdeeltjes via de rook zijn verspreid. Omdat in rook tal van schadelijke stoffen zitten, werd zondag geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten, onder meer via NL-Alerts.

Hechtgebonden asbest

Asbest is vooral gevaarlijk als het wordt ingeademd. Het gaat in het geval van het casino om hechtgebonden asbest. Dit heeft als eigenschap dat er minder vezels vrijkomen dan bij niet-hechtgebonden asbest. Hierdoor hebben hulpverleners en omstanders een zeer klein risico gelopen. De kans op gezondheidsschade is dan ook onwaarschijnlijk.

Omwonenden geïnformeerd

Omwonenden zijn hierover maandagavond geïnformeerd door burgemeester Peter den Oudsten. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Martinihotel. Dinsdagochtend heeft wederom een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Om zeker te zijn dat in de omgeving van de brand geen asbesthoudend materiaal meer ligt, vindt dinsdag nader onderzoek door een extern bedrijf plaats. Voorlopig is het advies aan omwonenden hun tuinen en dakterrassen niet te gebruiken.

Vragen

Bewonersvragen over dit onderwerp kunnen gesteld worden via de social mediakanalen van de gemeente: Twitter: @gem_groningen; Facebook.com/groningen050; Whatsapp: +31612823973. Het Klantcontactcentrum is tijdens kantooruren bereikbaar op het nummer 14050.