Cursus Controle over tinnitus in Groningen

GRONINGEN - GGMD voor Doven en Slechthorenden start donderdag 5 oktober in Groningen met een cursus Controle over tinnitus. Deelname staat open voor iedereen die last heeft van tinnitus en dus de hele dag een suis, brom, piep of ander geluid in zijn of haar oor heeft.

Tinnitus is meestal niet te genezen. Vaak krijgt men te horen: ‘U moet er maar mee leren leven’. De invloed die het constante geluid op iemands leven heeft, kan echter groot zijn. Problemen als vermoeidheid, slapeloosheid, slechte concentratie, angst en depressie komen vaak voor. Cursusdeelnemers leren begrijpen wat tinnitus is, hoe het kan ontstaan en waarom het zo heftig is. Ze leren bovendien de gevolgen van hun tinnitus beheersbaar te maken.

Olav Wagenaar

De cursus, die is ontwikkeld door klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar, bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur. Alle deelnemers ontvangen Wagenaars boek ‘Eerste hulp bij oorsuizen’.
Het aantal plaatsen is beperkt. Tijdig aanmelden via www.ggmd.nl/contact/aanmeldformulier is daarom noodzakelijk.